ท็อป ดารณีนุช โพสต์ภาพท้องฟ้าวันพระราชพิธีฯ สะท้อนความเป็นแผ่นดินทองโดยแท้

ท็อป ดารณีนุช โพสต์ภาพท้องฟ้าวันพระราชพิธีฯ สะท้อนความเป็นแผ่นดินทองโดยแท้

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ไอจีที่ใช้ชื่อว่า topdaraneenute โพสต์ภาพบังเกิดเป็นภาพที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า...

พี่สาวส่งรูปท้องฟ้าที่ประเทศไทยเมื่อวานนีมาให้ชม สะท้อนในใจตนว่าแผ่นดินไทยนี้คือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองโดยแท้ มีทวยเทพปกปักษ์รักษา มีองค์พระมหากษัตริย์ปกครองให้ความร่มเย็นแก่อาณาประชาราฎร์มิเคยขาด สงบร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมเดชานุภาพ ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกให้ชาวไทยไม่ว่าศาสนาใด

ทรงส่งเสริมให้ได้มีหลักศาสนาของตนเป็นเครื่องครองใจ มิได้เคยกีดกันขัดขวาง ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร#ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ภาพจาก topdaraneenute

อัศจรรย์มาก

ภาพจาก topdaraneenute

ภาพจาก topdaraneenute

ขอบคุณ topdaraneenute

เรียบเรียง siamvariety

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ