กรมประมง รับสมัครผู้สังเกตการณ์บนเรือฟรี ฝึกครบได้บรรจุ ค่าจ้างวันละ 2,100 บาท

กรมประมง รับสมัครผู้สังเกตการณ์บนเรือฟรี ฝึกครบได้บรรจุ ค่าจ้างวันละ 2,100 บาท

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ จำนวน 30 อัตรา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้สังเกตการณ์บนเรือ” (Observer on Board) เพื่อไปทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงและเรือขนถ่ายของไทยที่ไปทำประมงในเขตทะเลหลวง

และที่ออกไปทำประมงในน่านน้ำของรัฐชายฝั่งอื่น รวมถึงเรือประมงที่ขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำ ตามหลักมาตรฐานสากลสำหรับควบคุมการทำประมงให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย มีความรับผิดชอบ และนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง

โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.เพศชาย

2.สำเร็จการศึกษาด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านการเดินเรือ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) และมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น และการใช้คอมพิวเตอร์

3.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ในระดับที่ติดต่อสื่อสารได้ หรือสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

4.เป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกลางทะเลเป็นระยะเวลานาน และมีทักษะในด้านการว่ายน้ำ

5.สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมงทั้งในสภาวะปกติและสภาวะแวดล้อมที่กดดัน เช่น สภาพคลื่นลมในทะเล ฯลฯ ได้เป็นเวลานานในแต่ละเที่ยวเรือ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

6.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7. จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อื่นใดในเรือประมง หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านธุรกิจการประมง ซึ่งส่งผลต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์

ผู้ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น Observer on Board เมื่อได้ไปปฏิบัติงาน จะได้รับค่าจ้างวันละ 2,100 บาท ทั้งนี้ ผู้ได้บรรจุเป็น Observer on Board จะต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันในการปฏิบัติงาน (ระยะเวลา 2 ปี) หรือสัญญาชดใช้เงินคืนตามที่กรมประมงกำหนด โดยในระหว่างสัญญาการปฏิบัติงานนั้น สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้จนกว่ากรมประมงจะเรียกตัวมาปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม 2562 ณ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 1 กรมประมง และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ตาม Link : https://www.facebook.com/259720827849676/posts/601524437002645?sfns=mo หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 4739 , 0 2562 0600 – 15 ต่อ 14106 ในวันเวลาราชการ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ