บริษัทคาราบาวแดง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 19,000

บริษัทคาราบาวแดง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 19,000

พลาดแล้วจะเสียใจ บริษัท คาราบาวแดง ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดในการสมัครมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี) หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด

ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO

งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย

อายุ 22 35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ไม่มีโรคประจำตัว

สามารถขับโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

เงินเดือน 15,000 บาท

2. พนักงานบรรจุ (บางปะกง) รายละเอียดงาน

-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว

-ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่าง Cold End

-ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์

-ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า

-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วุฒิม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีใจรักองค์กร

-หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น (บางรัก, ภาคกลาง) รายละเอียดงาน

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

2. วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3. วางแผนการสื่อสารการตลาด

4. วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

-ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มนุษยสัมพันธ์ดี

4.เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง) รายละเอียดงาน

เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ

ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับจัดซื้อ, สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง) รายละเอียดงาน

ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า

วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

-มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 3 ปี

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

-สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง จ.ฉะเชิงเทราได้

6.พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี) เงินเดือน:14000 – 17000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้

-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7.รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยา รับสมัครด่วน ! เงินเดือน:15000 19000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย , หญิง

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-ชอบงานขายและงานบริการ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก) เงินเดือน: 14000 17000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย

-อายุ 22 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง

-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์

-มีใจรักงานบริการ

-บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213 เงินเดือน: 15000 19000 บาท รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย / หญิง

-อายุ 22 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่นี่ : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทคาราบาวแดง จำกัด 393 อาคารสัลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : สำนักงานสีลม 02-636-6111 , โรงงานบางปะกง 038-989-488 ต่อ 295 , 038-989-499

แหล่งที่มา: รวมมิตร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ