คืนนี้แล้ว!! ฤกษ์งามยามดี วันเด่น วันดี มีมงคล“วันขอเงินจากพระจันทร์ ” พลาดแล้วพลาดเลย ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ขอโชค ขอลาภ เสริมโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐี!!

คืนนี้แล้ว!! ฤกษ์งามยามดี วันเด่น วันดี มีมงคล“วันขอเงินจากพระจันทร์ ” พลาดแล้วพลาดเลย ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ขอโชค ขอลาภ เสริมโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐี!!

วันขอเงินพระจันทร์ ฤกษ์งามยามดี วันไหว้ ขอเงินพระจันทร์ เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ในเรื่อง วันขอเงินพระจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท ฤกษ์งามยามดี ประจำปี 2561 หรือวัน “วันอมาวสี” เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวในเส้นตรงเดียวกัน หากมาอยู่ในระนาบก็จะเกิดปรากฏการณ์อุปราคา อมาวสีในทางบุคลาธิษฐาน อันหมายถึง ภพทั้งสามคือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล จะเกิดเรียงตัวอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน ประตูของทั้งสามภพจะเปิดออก จึงถือเป็นวันฟ้าเปิด แต่บางอมาวสีก็ไม่เกิดอุปราคาถือเป็นวันพระจันทร์ดับ ธรรมดาเท่านั้น วันพระจันทร์ดับเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือนทางจันทรคติของพุทธศาสนานิกชน

ในหนึ่งเดือนจันทรคติจะมีวันอมาวสีเพียงวันเดียว ประชาชนทั่วไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการ “ขอเงินจากพระจันทร์” อันเป็นความเชื่อที่มาแต่โบราณ สังเกตได้จาก เพลงเด็กเล่น “จันทร์เอ่ย จันทร์เจ้า ขอข้าว ขอแกง…”ซึ่งในเดือนเมษายนได้ตรงกับวันที่ 16 ” ส่วนเคล็ดลับ บทสวด และวิธีขอเงินพระจันทร์มาฝาก เผื่อใครอยากจะลองอธิษฐานขอพรจะได้ลองทำตามดู

เคล็ดลับ และขั้นตอนขอเงินพระจันทร์

1.ตอนเช้าไปทำบุญตักบาตรรับศีลพรที่วัด หากไม่สะดวกสามารถกราบขอพรพ่อแม่ที่บ้านได้แทน ระหว่างวันทำจิตใจให้สงบ พยายามอย่าทะเลาะหรือมีปากเสียงกับใคร ที่สำคัญห้ามไม่ให้คนอื่นยืมเงิน

2.ใช้เงินเป็นสื่อในการขอเงินจากพระจันทร์ ด้วยการกดหรือเบิกเงินจากธนาคาร กดจากตู้เอทีเอ็มมาเก็บไว้ในกระเป๋า จากนั้นนำกระเป๋าใบนี้วางใส่พานตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปบูชา หรือไว้ในห้องพระที่บ้าน หากจำเป็นต้องใช้เงินให้แบ่งส่วนที่ต้องการใช้ไว้ต่างหาก

3.เวลาจะขอเงินจากพระจันทร์ท่านสามารถทำได้ทั้งช่วงก่อนและช่วงหลังพระจันทร์ดับ 12 ชั่วโมง โดยเขียนสิ่งที่ต้องการจะขอไว้บนมือข้างใดก็ได้จำนวน 8 ข้อ วันและเวลาที่ขอต้องทำจิตใจให้นิ่งสงบ ห้ามขอแทนคนอื่น และห้ามไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองจะขออะไร

4.การอธิษฐานขอพรให้สมาทานศีล

5 ก่อนจะสวดบทชุมนุมเทวดา

บทชุมนุมเทวดา “สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คัน ธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

ก่อนกล่าวคำอธิษฐาน ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน

ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ทั้งทางกายใจ สุขสมหวังในสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องการไม่ว่าจะการงาน การเงินความรัก และ สุขภาพดี ไปจนข้ามปี 2561 (บุญบารมีในชาตินี้ที่ได้มากที่สุดและเกิดผลเร็วที่สุดนั้นคือการดูแลพ่อแม่ให้ท่านมีความมากที่สุด) ก่อนท่านทั้งหลายจะออกไปทำบุญอย่างอื่น เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนาจากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้เฮงๆรวยๆ กันถ้วนหน้า

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ